मनात एक आणि तोंडात दुसराच शब्द, असं तुमच्यासोबतही होतं का? मग तुम्हाला हा गंभीर आजार असू शकतो

अशा लोकांचा मेंदू हा शब्द समजण्यासाठी सक्षम असतो, परंतु मेंदू तो ते शब्द बोलण्यासाठी जिभेला सिग्नल देऊ शकत नाही.

Source link

Leave a Reply